Organizacja imprez – Zamość

Organizacja imprez szkolnych
Szkoła jest miejscem, którego zadaniem jest nie tylko edukacja i wychowanie standardowe, lecz również edukowanie i wychowywanie młodego pokolenia poprzez rozrywkę, zabawę i rekreację. Organizacja imprez szkolnych wymaga szczególnego przygotowania, gdyż w grę wchodzą dzieci i młodzież szkolna, czyli niedorosła jeszcze populacja. Organizacja imprez rozpoczyna się od ustalenia imprezy na szczeblu szkolnym i rodzicielskim. Komitet rodzicielski jest organem, który posiada prawo głosu w imieniu pozostałych rodziców. Jednak wszyscy rodzice, którzy chcą by ich dziecko wzięło udział w uroczystości, zabawie, konkursie wyrażają na to pisemną zgodę. Organizacja imprez szkolnych odbywających się poza godzinami lekcyjnymi wymaga tego, by rodzice znali godzinę zakończenia imprezy. Wszystko to zmierza do jednego celu, a mianowicie do tego, by zapewnić ich dzieciom, jak najlepsze warunki bezpieczeństwa w drodze do domu, po zakończonej imprezie szkolnej. Tylko takie dziecko może uczestniczyć w imprezie organizowanej przez szkołę, które wcześniej złoży pisemną zgodę rodziców z podpisem przynajmniej jednego rodzica.

About the author