Gim nr 2 w górze

Jedną z form aktywizowania uczniów do pogłębiania wiedzy, jest organizowanie w szkole nocnych zajęć edukacyjnych, pod nazwą „Manewry Nocne”. Zajęcia te stanowią atrakcję dla uczniów, ponieważ łączą naukę z zabawą, a czas w jakim są organizowane dodatkowo potęguje ciekawość i chęć sprawdzenia się w sytuacji do tej pory nieznanej.

Ważnym aspektem wychowawczym tego typu zajęć jest kształcenie umiejętności współpracy, a ze względu na trudy jakie trzeba pokonać, empatii i wzajemnej tolerancji.

Pomysł nocnych zajęć edukacyjnych, juz wcześniej był w szkole realizowany. Odbyły się manewry z języka angielskiego i manewry matematyczne. Tym razem 29-30 maja, uczniowie pogłębiali wiedzę z nauk przyrodniczych. Całe wydarzenie rozpoczęło się w piątek o godzinie 15:00 od wyjazdu na Bowling do Leszna. Po powrocie uczniowie wspólnie przygotowali kolację. Po kolacji rozpoczęły się zajęcia edukacyjne. Uczniowie wyszukiwali znaczenie trudnych słów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wyszukiwali i prezentowali informację na temat noblistów polskich i zagranicznych. Zajęcia przeplatane były rozgrywkami w hula – hop, tenisa stołowego oraz karaoke. Ze względu na pogodę musieliśmy zrezygnować z planowanych obserwacji astronomicznych. O godzinie 8.00 rano zmęczeni, ale w doskonałych nastrojach wszyscy rozeszli się do domów.

About the author