Gim 2 góra

Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły – Janusz Ruszkiewicz – to absolwent WSP im T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze – kierunek fizyka. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim „Fizyka w gimnazjum”. Rozpoczął pracę dydaktyczna od nauczania w SP nr 12 w Lesznie. Pasję do fizyki zaszczepiał wśród młodzieży SP nr 3 w Górze, Liceum Ogólnokształcącym w Górze oraz wśród uczniów Zespołu Szkół w Czerninie i SP w Glince. Od 1 września 2007 r. pełni funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze.

Wicedyrektor – Anita Heinze-Kasprzak – to absolwentka WSP w Zielonej Górze – kierunek matematyka. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej z Informatyki oraz na Uniwersytecie we Wrocławiu – Edukację Matematyczną z Zastosowaniem Technologii Informacyjnej. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny -Organizacja i zarządzanie w oświacie oraz kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopoedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia. Od 1.09.1996 nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej Nr 3, a od 1.09.1999r. nauczycielka matematyki i informatyki w Gimnazjum Nr 2 w Górze. Jest nauczycielem dyplomowanym, ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli i egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim. Aktywnie współpracuje z innymi organizacjami działającymi na rzecz uczniów, należy do Rady Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza. Od 1 września 2007 r. pełni funkcję wicedyrektora gimnazjum.

About the author