Drogi transportowe w magazynie

  • 30 marca 2022
  • 0 Comment
  • 45 Views
  • 0 Like

Drogi transportowe w magazynie – jakie czynniki wziąć pod uwagę?

Wyznaczone prawidłowo drogi transportowe w magazynie mają istotny wpływ na sprawność i efektywność procesów nie tylko w dużych obiektach magazynowych, ale mają wręcz kluczowe znaczenie w niewielkich obiektach magazynowych.
Dzieję się tak dlatego, że w przypadku niewielkich powierzchni szczególnie ważne jest efektywne wykorzystanie dostępnej ( często mocno ograniczonej) przestrzeni, jak również sprawne przemieszczanie się obiektów, ładunków, osób tak, by nie kolidowały ze sobą poszczególne strumienie ruchu. Istotne w przypadku małych powierzchni magazynowych jest również by wykorzystać każdy dostępny centymetr kwadratowy.
Aby prawidłowo zaplanować drogi transportowe w magazynie – czyli wyznaczyć tzw ciągi komunikacyjne należy przede wszystkim kierować się zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Należy uwzględnić zarówno pojazdy transportujące ładunki oraz osoby poruszające się pieszo.
Muszą być wyznaczone w taki sposób by nie zaburzały poszczególnych strumieni ruchu, oraz maksymalizowały wydajność pracy wszystkich użytkowników. Należy brać pod uwagę potencjalne sytuacje które mogą mieć miejsce w trakcie odbywających się procesów logistycznych (konieczność wycofania czy powrotu urządzeń itp)
Oprócz odpowiednich parametrów takich jak np szerokość drogi transportowej w magazynie niezwykle istotny jest fakt jakości samej nawierzchni. Powinna być ona bowiem równa, solidna o dobrej przyczepności, odporna na odkształcenia, czyli powinna zapewnić bezpieczne i stabilne przemieszczanie ładunków i osób.

About the author